Vacatures – Bestuur en Commissies

Een vereniging draait op diens vrijwilligers en de mensen die zich tomeloos kunnen en willen inzetten voor de club. Gelukkig hebben we daar bij Kickers Waalwijk een aantal mensen binnen het bestuur al bereid toe gevonden. Toch zijn we altijd op zoek naar aanvullingen voor dit team – en mensen die met hun kennis, kunde of gewoon met hun tijd de club willen helpen verbeteren.

Ben jij nou zo iemand?
Heb jij wat tijd die je graag in je vereniging wilt steken – of ideeën en plannen waar we wat mee kunnen? Laat het ons weten!

Onderstaand is een overzicht van de commissies en bestuursplekken die we momenteel nog niet hebben kunnen invullen. Stuur bij interesse even een mailtje naar onze voorzitter(voorzitter-kickers@outlook.com) of secretaris (secretaris-kickers@outlook.com)Toernooi- en Evenementencommissie

Momenteel kent Kickers Waalwijk weer een heel actieve Toernooi- en Evenementencommissie. We zijn echter altijd op zoek naar mensen die het leuk vinden om activiteiten voor de club te (helpen) organiseren.

Wat doe je als Toernooi- en Evenementencommissie?

• Organiseren van toernooien/clinics i.s.m. Technische commissie en wedstrijdsecretariaat
• Organiseren jeugduitstapjes
• Organiseren jeugdinstuif/ Kickersdag
• Organiseren Ledenfeest
• Organiseren seizoensopening
• Organiseren nieuwjaarsreceptie
• Organiseren vrijwilligersdagen/avonden
• Actief werven en begeleiden van vrijwilligers
• Werkt nauw samen met de PR-commissie


 

Technische Commissie

Weet jij nou alles van de sport?
Wil je graag (helpen) bij de trainingen of het coachen/aansturen van een van onze teams?
Of heb je daar stiekem de tijd niet voor, maar draag je toch graag je steentje bij op het gebied van soft en honkbal? Dan is de technische commissie misschien wel wat voor jou.

In de Technische commissie doe je het volgende:

• Blijft op de hoogte van wijzigingen van de spelregels en verspreidt deze binnen de vereniging
• Werkt samen met de wedstrijdsecretaris en scheidsrechters om voor elke thuiswedstrijd een scheidsrechter aan te stellen. Hierin is de wedstrijdsecretaris eindverantwoordelijk
• Is verantwoordelijk voor het samenstellen van de teams
• Initiëren dispensaties en voorleggen aan het secretariaat
• Werkt samen met het bestuur aan een aanvoer van leden om de leeftijdscategorieën in stand te houden
• Werkt samen met het bestuur bij het werven en behouden van vrijwilligers
• Zorgt samen met het bestuur voor het verdelen van de trainingstijden
• Ondersteunen van coaches, trainers en teambegeleiders, onder andere door het opstellen van een handboek
• In voorkomend geval: Opstellen van beleidsplannen, zoals: technisch beleidsplan, trainings(jaar)plannen, algemeen jeugdplan, jaarplan, etc.
• Organiseert (algemene) trainingen als scoorderscursus/scheidsrechtercursus
• Zorg dragen voor organisatie jeugdactiviteiten
• Verzorgt introductie jeugdleden
• Signaleren knelpunten en trachten deze op te lossen
• Informeren Dagelijks Bestuur


 

Sponsoringscommissie

Ben jij nou een verkoopgenie, of iemand met een netwerk waar je u tegen zegt? Ben of ken je iemand die misschien de club zou willen sponsoren? Dan is de Sponsoringscommissie misschien iets voor jou. Er wordt momenteel hard gewerkt aan een nieuw sponsorbeleid – en we zoeken dan ook mensen die dapper genoeg zijn om de bijkomende werkzaamheden aan te gaan pakken.

• Opstellen sponsoringsbeleid
• Inventariseren/ bijhouden sponsoringsmogelijkheden
• Samenstellen sponsorpakketten
• Werven van sponsoren
• Contacten onderhouden met sponsoren
• (Toezien op) uitvoering van sponsortegenprestatie
• De sponsorcommissie werkt nauw samen met de penningmeester, PR-commissie en voorzitter


Kascontrolecommissie

Al enkele jaren is Renate Pullens ontzettend behulpzaam in het vervullen van de functie van kascontroleur. Toch zien we graag dat dit een taak voor meer dan één persoon wordt, zoals ook vermeld in het huisregelement. Zie jij dit zitten, laat het dan weten!

Als kascontrolecommissie ben je verantwoordelijk voor de controle van de administratie van de penningmeester en doe je daar verslag van aan de penningmeester en Algemene Leden Vergadering

Vereisten:
• Enige kennis van boekhouden

• Controleren van de boeken 1 keer per jaar
• Beoordelen van financieel verslag
• Rapporteren aan Algemene Leden Vergadering
• Advies voor wat betreft het vaststellen balans- en exploitatierekening
• Algemeen financieel advies aan Algemene Leden Vergadering en bestuur


 

Staat er nou niks tussen dat je aanspreekt, maar zou je toch graag iets voor de club betekenen? Neem dan toch vooral contact met ons op. Laat ons weten wat je leuk vindt om te doen, en waarmee je ons kan en wilt helpen, dan zorgen wij dat we daar iets geweldigs mee kunnen!