Huidig Bestuur

Bestuur:

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de club. Zij bepaalt wat het beleid voor het komende seizoen is, zij onderhoudt contacten met de KNBSB en de gemeente Waalwijk en zorgt er voor dat alle commissies binnen de vereniging zich houden aan hun taken en verantwoordelijkheden.

Voorzitter:
Marco Molijn
06-52024363
Voorzitter-kickers@outlook.com

Secretaris:
Sven van der Toorn
06-38364129
secretaris-kickers@outlook.com

Penningmeester:
Pim Koopman
06-40955467
penningmeester-kickers@outlook.com

Ledenadministratie:
Bernadette Geerman
06-57281870
leden-kickers@outlook.com

Wedstrijdsecretariaat:
Sabine Hendriks
06-38410110
wedstrijdsecretaris-kickers@outlook.com

Materiaalbeheerder:
Rini Treffers
0416-331414
r.treffers@oc-verhulst.nl

 

Commissies

De commissies bestaan uit vrijwilligers die in samenwerking met het bestuur zich werpen op de verschillende onderdelen die het dagelijks runnen van de club mogelijk maken. Elke commissie heeft hierbij eigen taken en doelstellingen (zoals te vinden op de Bestuur en Commissies pagina).

Evenementencommissie
Leonie Brok
Joris van der Sanden (Pubquizzen)
(Bernadette Geerman – coördinatie)
evenementen-kickers@outlook.com

Zie vacatures

Technische Commissie
Marco Molijn
06-52024363
tc-kickers@outlook.com

Zie vacatures

Publiciteits-Commissie
Openstaande vacature
nieuwsbrief-kickers@outlook.com

De Kickers zijn ook op Facebook te vinden.

Wervingscommissie
Gijs Treffers
Boukje Voet
Manon Tamerus
werving-kickers@outlook.com

Zie vacatures

Kascontrolecommissie
Renate Pullens

Kantinecommissie:
Bernadette Geerman
06-57281870
leden-kickers@outlook.com


 

Vertrouwenspersoon

Bij de Kickers hechten we er veel waarde aan dat al onze leden en bezoekers zich veilig kunnen voelen. We snappen echter dat er van alles kan gebeuren waardoor dit gevoel van veiligheid in het gedrang komt. Mocht je ergens mee zitten, een probleem hebben met een van de leden, of iets ervaren hebben waar je over wilt praten…hebben de Kickers een vertrouwenspersoon. Ilse Weissberg staat altijd voor je klaar, met een luisterend oor en advies voor alles waar je mee kunt zitten:

Vertrouwenspersoon:
06-22517712
imweissberg@gmail.com