Reglement

Kickers Waalwijk hanteert het volgende Huishoudelijk Reglement – zoals vastgesteld in de ALV van 17-02-2017.

Huisreglement Kickers Waalwijk

Hierbij zijn de gedragsregels als bijlage A toegevoegd – zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het Reglement.

Bijlage A – Gedragsregels Kickers Waalwijk

Daar waar in het Reglement melding wordt gemaakt van eventuele sancties, schorsingen of in het ergste geval royement – zal dit worden gedaan op basis van het Tuchtreglement zoals vastgesteld door de bond.

Tuchtreglement KNBSB