Kickers ALV – 17-02

ALV

Afgelopen vrijdag (17-02) was het weer zover, de algemene ledenvergadering (ALV). Hier worden jullie als leden en ouders elk jaar uitgenodigd om samen met het bestuur terug en vooruit te kijken. Helaas was de opkomst dit jaar erg laag. In totaal waren er 19 aanwezigen, waarvan 11 een vaste vrijwilligersrol hebben binnen de Kickers. Graag horen wij van jullie wat voor jullie de reden was om de vergadering over te slaan – of hoe wij ervoor kunnen zorgen dat volgend jaar de kantine bomvol is. Overigens hadden we dit jaar en primeur. De vergadering werd ondersteund door overzichtelijke slides (bedankt Marco!), wat de structuur ten goede kwam( zie bijlage).

Algemene ledenvergadering 2017

 Terugblik 2016

2016 was een leuk en gezellig jaar voor de Kickers. We hebben gezien hoe de aspiranten kampioen werden(!), daarnaast heeft het damesteam haar eerste seizoen achter de rug en hebben we ons 45 jarig bestaan gevierd met een gezellig toernooi. De junioren en heren hebben een leuk en sportief jaar achter de rug en de beeballers blijven maar groeien met nieuwe enthousiaste spelertjes en daarbij ook enthousiaste ouders.

Pim heeft als penningmeester het afgelopen jaar onze financiën weer op een voortreffelijke en transparante manier bijgehouden. De kascontrole commissie olv van Renate heeft dit bevestigd en Pim is dan ook gedechargeerd voor 2016. Voor het komende jaar is Renate wederom bereid gevonden om de kascontrolecommissie te leiden. Ze kan daarbij nog wel hulp gebruiken, dus vrijwilligers zijn welkom!!

 Bestuurswissel

We hebben ook ‘’afscheid’’ genomen van een aantal vrijwilligers. Zo is Stijn Moons gestopt met de functie wedstrijdsecretaris, na maar liefst 7 jaar enthousiaste inzet. Ook nemen we dit jaar voor het echie afscheid van de kantinedames Antonet en Marian. We zijn erg dankbaar als club dat we zulke goede vrijwilligers hebben mogen meemaken. En willen ze dan ook erg bedanken voor hun inzet en hulp!

Gelukkig hebben we een aantal toppers bereid gevonden om de gevallen gaten op te vullen. Marc Lambrechts, speler in het herenteam en enthousiast supporter van aspirant Evan, zal de functie van Stijn overnemen. De kantine zal zich vanaf nu in de liefdevolle handen van Bernadette Geerman bevinden, die staat te popelen om hiervan een daverend succes te maken. Ook is er een nieuw ‘algemeen’ bestuurslid toegevoegd aan het bestuur, namelijk Marco Molijn. Hij zal niet één specifieke taak op zich nemen, maar zich op meerdere taken gaan focussen als een soort ‘vliegende kiep’.

 

Ledeninitiatieven

Tijdens de ALV werd duidelijk dat er in het verleden leden zijn geweest die goede ideeën hebben aangedragen voor de club. Helaas zijn deze zaken, om wat voor reden ook, niet altijd even voortvarend opgepakt. Zo stelde Paul Brink een goede besparing voor in de vorm van een timer op de boiler. Hier gaan wij als Kickers zsm achteraan. We merken nu dat er, zeker met de bestuurswisselingen, veel energie is binnen het team van de club. Dit betekent ook dat er ruimte en tijd gemaakt wordt om dit soort achterstallige tips met hernieuwde moed op te gaan pakken. Ben jij nu zo iemand die al eerder in het verleden voorstellen, suggesties voor verbetering of aanbiedingen voor hulp/input gedaan heeft, maar zich hierin niet gehoord voelde? Wij vragen je bij deze om een nieuwe poging te doen en je voorstellen duidelijk aan te geven bij het bestuur. Laat goede initiatieven niet verloren gaan.

 

Kickers Evenementen 2017

Zoals je misschien al hebt gezien in de jaarkalender (https://kickers-waalwijk.nl/2017/01/09/jaarkalender-2017/
) hebben we dit jaar allerlei leuks gepland. Hierbij wordt er hard aan gewerkt om deze evenementen zo soepeltjes mogelijk te laten lopen. Op het moment zijn de voorbereidingen voor de jaarlijkse klusdag (datum: 18/03/17) al getroffen en komt de eerste coachavond er al weer snel aan. Aanstaande zaterdag (25/02/17) wordt er echter ook al geklust bij de Kickers ter voorbereiding op de klusdag – mocht je daarbij kunnen en willen helpen, laat het ons weten!

 

Teamindelingen

Door het grote verschil in leeftijd bij de aspiranten is besloten om het team in tweeën te splitsen. Een deel zal aspirant blijven en een deel zal een 2de juniorenteam vormen. Daarnaast zal een deel van het beeballteam doorstromen naar de pupillen nu de leeftijdsgrenzen voor deze teams plots minder soepel bleken dan initieel gedacht. Hierdoor is er bij de Kickers dus de ambitieuze hoop om in plaats van met één Junioren en één Aspiranten-team verder te gaan met drie jeugdteams in deze klasses. Dit houdt in dat Paul Brink samen met Jörgen Molijn de training van de Junioren op zich zal nemen. De zoektocht voor extra vrijwilligers op het gebied van training en coaching voor de teams blijft echter gaande. De Aspiranten kunnen namelijk goed een (fulltime) trainer en coach gebruiken. Ken of ben jij zo iemand – laat het ons dan weten! Ook bij het heren team is er namelijk behoefte aan een nieuwe coach/trainer.

 

Leden werven
Op het moment zijn bij elk team wel nieuwe spelers welkom. De teams spelen nu vaak met net te weinig spelers. Het is dus van belang om dit jaar wat extra moeite te doen om alle teams vol te krijgen. Sven van der Toorn gaat samen met de teams aan de slag om dit voor elkaar te krijgen. Binnen elk team zal worden gevraagd om een ‘afgevaardigde’ te kiezen voor deze wervingsgroep. Er zal worden gewerkt aan een wervingsbeleid, wervingsactiviteiten en natuurlijk zullen er mensen gestalkt worden om zoveel mogelijk vriendjes, vriendinnetjes en kennissen mee te slepen naar de club. Lijkt je dit nou ook leuk om te doen, of heb je ideeën? Stuur ze op!

 

Scheidsrechters trainen
Vorig jaar hebben vaak dezelfde mensen moeten scheidsen. Dit omdat we niet beschikten over genoeg leden met de kennis om achter de plaat te kunnen gaan zitten. Dit jaar wordt eraan gewerkt om een scheidsrechtercursus (mogelijk vanuit de bond) te gaan verzorgen. Aanwezigheid hierbij zal verplicht zijn voor een aantal spelers binnen de verschillende teams.

Ook ouders kunnen natuurlijk prima scheidsen – in de cursus worden de regels duidelijk uitgelegd en krijg je praktijkoefeningen om goed te leren scheidsen. Wil jij nou je kids (en de club) extra helpen, zorg dan dat je je aanmeldt voor de cursus.

 

Reglement 
Tijdens de ALV is het reglement vastgesteld. Wel zijn er hier en daar een aantal terechte tips voor aanpassingen gegeven. Wanneer deze verwerkt zijn al het reglement te vinden zijn op de website https://kickers-waalwijk.nl/informatie/reglement/

 

Contributie verhoging

Ook is er voor contributieverhoging gestemd. Zoals te zien in de boekhouding van 2016 hebben we vorig jaar een verlies gedraaid. Dit kwam voornamelijk door verhogingen van belastingen en onvoorziene kosten na fouten bij de gemeente. In 2013 is voor het laatst de contributie verhoogd en wanneer werd gekeken naar andere clubs is duidelijk te zien dat deze een stuk hoger zitten met hun contributie. Daarom is er ingestemd door de leden met een contributieverhoging van 2,5%. Dit dekt maar een klein deel van het verlies. We zullen dus ook naar alternatieve inkomsten bronnen moeten kijken (zoals sponsoring) en de omzet in de kantine moeten opstuwen, bijvoorbeeld door thuistoernooien te organiseren.

 

Sponsoring

Dit onderwerp is weer besproken en het bestuur heeft aangegeven de huidige mogelijkheden (pakketten) nog eens te heroverwegen, aangezien deze blijkbaar niet flexibel genoeg zijn om aan de huidige wensen te voldoen. Op korte termijn zal het bestuur met aangepaste voorstellen komen. In de tussentijd kunnen potentiele sponsoren zich melden bij het bestuur, zodat we kunnen bezien hoe we mogelijk maatwerk kunnen gaan leveren. Uiteindelijk komt het allemaal de club ten goede!!

 

Kantineregeling

Ieder jaar worden centraal mensen (spelers of ouders) aangewezen die bij thuiswedstrijden de kantine moeten draaien. Deze dienst is uiteraard zeer belangrijk om inkomsten voor de club te genereren. Tot nu toe was deze dienst af te kopen voor mensen die perse niet wilden of konden draaien. Helaas is gebleken dat deze regeling niet altijd voldoet. Tijdens de ALV is besloten deze verantwoording (kantine openen) bij het betreffende team te beleggen. Het wordt aan de leiding van het team overgelaten om i.o.m. spelers en evt ouders ervoor te zorgen dat de kantine gedraaid wordt. Het is de bedoeling dat de kantine open is bij de thuiswedstrijden en zodoende de broodnodige omzet wordt gehaald. De teamleiding is hierop aanspreekbaar en mogelijk kunnen andere teams (wederzijds) steunen. Een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Mede om te voldoen aan maatschappelijke verplichtingen, aangezien wij binnen vereniging met kinderen werken, worden alle coaches/leiders verzocht een VOG te overleggen aan het bestuur.

Joost van Gisbergen

Zoals sommige misschien al hebben gezien op Facebook. Is ook dit jaar weer de Joost van Gisbergen trofee uitgereikt. Deze trofee wordt elk jaar uitgereikt aan een vrijwilliger die zich het jaar ervoor met veel plezier en passie bovenmatig heeft ingezet voor de club. Dit jaar werd deze uitgereikt aan Zoë-Amber. Zij heeft er (samen met Leonie Brok) voor gezorgd dat de website er beter uit ziet dan ooit. Voorts is ze de drijvende kracht achter Facebook en de Nieuwsbrief . Ook heeft ze een grote rol gespeeld bij de update en het herschrijven van het reglement. Chapeau Zoë-Amber! Wie gaat de trofee volgend jaar winnen….?

Bedankt aan alle aanwezigen vrijdag! Hopelijk kunnen we volgend jaar een grotere opkomst begroeten. Geef ons gerust aan wat we daarvoor kunnen doen!!

Bestuur Kickers